ACCESS BARS

Detta ger dig möjligheten att välja fritt utifrån din egen upplevelse här & nu, istället för utifrån det förflutna och skapar en stor lättnad i både kropp och sinne. Att frigöra låst energi kan liknas vid att rensa bort gamla filer från hårddisken på en dator.

Bars är 32 punkter på huvudet som är sammanbundna genom bjälkar - ”bars” på engelska.
Genom lätt beröring av dessa punkter sätts energiflödet igång och den elektriska laddningen från begränsande tankemönster, dömande och värderingar som du lagrat i din kropp börjar lätta. 

Bars balanserar även kroppens olika system som körtlar, immunförsvar och hormonutsöndring, eftersom järnvågorna går till Theta-mode, där kroppen får tillgång till sin egen självläkande förmåga. Bars kan användas som egen behandling och är även ett fantastiskt komplement vid t.ex. massage, stressbehandling, viktbehandling, graviditet, diabetes, fysiska skador och rehabilitering.

 Vad ska till för att även DU väljer denna möjlighet för dig och din kropp?
 
Genom att lära dig Access Bars har du möjlighet att ge dig själv och andra gåvan av djup avslappning, mindre stresspåverkan, bättre sömn och mer tillgång till glädje & energi. Låter det som något du skulle vilja ha mer av i ditt liv?