YOGA 

Sensingyoga (även på stol)                                       Vi gör rörelser på kroppens villkor där alla kan vara med. Vi pandikulerar (kroppsgäspar) som djur gör för att reglera vårt nervsystem, skakar, lirkar, gungar för att kroppen ska känna sig lugn.
Mjuk intuitiv yoga - med mjuk intuitiv guidning gör vi en mjuk yoga för att komma in i kroppen och släppa tankar som begränsar oss. Vi lyssnar på vad kroppen har att säga och blir medvetna om det som ÄR här och nu.