Högkänslighet

Högkänslighet är ett personlighetsdrag som minst 20 % av befolkningen har, jämt fördelat mellan könen och är alltså ingen diagnos. Det har också upptäckts hos de flesta djur. Högkänsliga är ofta medvetna om väldigt mycket som pågår, både i oss själva och i vår omgivning. Vi känner av andras känslor och upplever våra egna känslor ofta och ibland väldigt starkt. Vi behöver också mer tid att bearbeta våra tankar och känslor än andra.
Därför upplever vi ofta att vi blir trötta och dränerade och det blir extra viktigt med pauser och återhämtning.
 Vi vill ofta så väl, tänker på andra och tar mycket ansvar. Många högkänsliga pressar sig för hårt för att passa in i samhället, och blir lättare utmattade.


Det är inte en diagnos, svaghet eller brist utan en gåva, om vi väljer att se det så.

Högkänslighet bjuder på ovärderliga egenskaper och möjligheter som vi kan lära oss ta emot med öppna armar. Visst är det fantastiskt att kunna njuta av naturen, en blomma, musik eller  konst på ett djupt känslomässigt plan.
Högkänslig personlighet